Хуваарь:

12 сарын 1 -нд 20:00 – 21:00:

Аффилиат түншлэл маркетинг гэж юу вэ? Бодит кэйс

12 сарын 6 -нд 20:00 – 21:00

Аффилиат маркетингийн ойлголт, цалингаа яаж авах, Google Adsense, Ezoic, Instant Articles талаар

12 сарын 8 -нд 20:00 – 21:00

Вордпресс гэж юу вэ? Хэрхэн блогон сайт хөгжүүлэх

12 сарын 13 -нд 20:00 – 21:00

Хандалт авах аргууд: SEO, PPC, үнэгүй хандалт

12 сарын 15 -нд 20:00 – 21:00

Google Search Console, Google Analytics талаар

12 сарын 20 -нд 20:00 – 21:00

Блог хэрхэн бичих, блогон сайт хөтлөх

12 сарын 22 -нд 20:00 – 21:00

Ирээдүйн зүг чиг тодорхойлох, хөтөлбөр өндөрлөх